Cereals
 • Blat
 • Ordi
 • Civada
 • Moresc
 • Moresc Trencat
Sucres
 • Sucre
 • Sucre de canya
 • Sucre ecològic
Agricultura
 • Simples
 • Orgànics
 • Complexes minerals
 • Nitrogenats
 • Organo-Minerals
 • Correctors de carències
 • Ecològics
Jardineria
 • Alliberació lenta
 • Terres
 • Ecològics
Agricultura
 • Adobs
 • Llavors
 • Materials i eines
 • Insecticides i herbicides
Jardineria
 • Adobs
 • Llavors
 • Complements i eines
 • Maquinaria
 • Insecticides i herbicides
 • Material de rec
 • Altres
Pinsos
 • Conills i conills llodrigons
 • Gallines ponedores
 • Pollastres
 • Porcs
 • Xais
 • Cabres i ovelles
 • Cavalls
Pinsos ecològics
 • Gallines ponedores
 • Blat
 • Pollastres
 • Civada
 • Moresc
 • Ordi
Farratge
 • Alfals
 • Fenc
 • Palla
Complements
 • Tota mena de materials i complements, tolves, gàbies, material per fer tancats, pastors elèctrics i més.
Complements Alimentació
 • Segó (Tercerilla), garrofes, Blocs de sal, Carbonat de calç, i més.
Gats
 • Pinso de cadells, manteniment i alta gamma
 • Varietat de llaunes i sabors, també per a cadells
 • Tota classe d’accessoris.
Gossos
 • Pinso de cadells, manteniment i alta gamma
 • Pinso amb composició especial (xai, vegetal, digestiu)
 • Varietat de llaunes i sabors
 • Tota classe d’accessoris.
Ocells
 • Mixtura de lloros, periquitos, canaris, cotorres, tropicals, coloms i tot tipus de llavors.
Altres
 • Mixtura conills nans, hàmsters, fures i d’altres.
 • Insecticides, fungicides, herbicides, acaricides, correctors de carències i més.
 • Sofre Pallarès en format sac de 25kg, 10kg, 5kg, 1kg i 0,5kg i en big bag de 500kg.
 • Cereals
 • Patates
 • Farratges
 • Gespes
 • Horta
 • Ceba de calçot
 • Alls
 • Gírgola
 • Xampinyó
 • Altres
 • Farines de pastisseria
 • Sucre
 • Sals
 • Llegums
 • Patates Consum
Empreses
 • Propilenglicol USP per xampagel
 • Sals per a descalcificadors
 • Tractaments, sals i materials per a piscines
 • Clorur de calci alimentari
 • Altres
Particulars i comunitats
 • Sal Vacuum i Marina per a descalcificadores
 • Productes per a piscines
 • Caretes de protecció
 • Vestuari
 • Ulleres
 • Guants
 • Calçat
 • Altres
 • Sucre
 • Adobs
 • Insecticides
 • Cereals
 • Llavors de sembra
 • Pinso de gallines i pollastres

Sol·licitud d’informació