• Pastors elèctrics i complements
  • Pals de fusta i metàl·lics i complements per a emparrats
  • Peus de ceps de totes les varietats

Sol·licitud d’informació